De gemeente Nissewaard is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel, juist en toegankelijk te houden. Kom je iets tegen dat niet correct is, verouderd of heb je suggesties voor verbetering? Laat het ons weten via redactie@thuisinnissewaard.nl.

Toegankelijkheid

Thuis in Nissewaard geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Is de website voor jou niet goed toegankelijk? Heb je vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons weten via redactie@thuisinnissewaard.nl.

Status toegankelijkheidslabel van Thuis in Nissewaard. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Onderzoeken

Privacyverklaring Thuis in Nissewaard

In deze privacyverklaring lees je wat Thuis in Nissewaard doet om je privacy te beschermen.
Thuis in Nissewaard is een samenwerking tussen:

 • Gemeente Nissewaard
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Jongeren op Zuid (JOZ)
 • Kwadraad
 • MEE Plus
 • Pameijer
 • Stichting Welzijn Ouderen (SWO)

Thuis in Nissewaard is het startpunt voor inwoners voor vragen over vrije tijd en zelfstandig leven. Op de sociale kaart staan alle initiatieven en organisaties die vragen beantwoorden en hulp bieden. Of het nu gaat om gezondheid, werken, opvoeding, onderwijs, wonen, geld, sport, cultuur of elkaar ontmoeten.

Thuis in Nissewaard zet zich in om:

 • Informatie en advies te geven over de bovenstaande onderwerpen.
 • Het antwoord op de vraag te vinden.
 • Als het nodig is de situatie verder te onderzoeken.
 • Door te leiden naar geschikte vormen van hulp.

Wij willen ervoor zorgen dat inwoners nu en in de toekomst goede hulp krijgen. Dat doen we door te kijken naar wat iemand kan. Daarbij maken we gebruik van organisaties en mensen die al hulp en activiteiten bieden. Hoe meer inwoners zelf oplossingen vinden en meedoen in de samenleving, hoe beter.

Met deze aanpak krijgen medewerkers in de zorg het minder druk. Vrijwilligers en professionals die goed van elkaar weten wat ze doen, kunnen inwoners sneller en makkelijker doorsturen naar de beste plek voor goede hulp. Dat geeft zorgmedewerkers en vrijwilligers meer mogelijkheden om mensen gerichter te helpen.
Thuis in Nissewaard is een doorontwikkeling van Thuis in de Wijk, dat in 2017 startte. Wij geloven in ‘samen sterker’. De vrijwilligersorganisaties, scholen, professionals en actieve inwoners in ons netwerk werken nauw samen.

Voor welke doelen?

We verzamelen je gegevens alleen voor de volgende doelen:

 • Toeleiding tot dienstverlening, ondersteuning en hulpverlening.
 • Een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Een goede bedrijfsvoering: doelmatig beheer en beleid.

Contact opnemen met Thuis in Nissewaard kan op verschillende manieren:

Welke gegevens slaan we op?

 • Administratieve gegevens, zoals onder meer je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.
 • De vraag die je tijdens het contact stelt.
 • Het verslag van een gesprek.
 • Gegevens van contactpersonen, betrokken organisaties en/of professionals.
 • Correspondentie.
 • Eventuele bijzonderheden, zoals gevaar of nood.
 • Wanneer belangrijk: of er sprake is van een juridische maatregel.

Deze gegevens bewaren we volgens de wettelijke bewaartermijn. De wettelijke bewaartermijn voor de gegevens van Thuis in Nissewaard is 1 jaar (behorende bij de processen informatieverstrekking of informatieverzoek van gemeente Nissewaard).

Noodzaak, verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden 

De samenwerkende organisaties die samen Thuis in Nissewaard vormen zijn ieder voor zich verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Thuis in Nissewaard verwerkt alleen die gegevens die belangrijk zijn voor het doel van het contact. Bij Thuis in Nissewaard letten we er altijd op om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken, maar dat het toch mogelijk is om je goed te helpen in jouw vraag. Op deze manier houden we de inbreuk op uw privacy zo beperkt mogelijk. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is de taak van publiek belang. 

Delen van gegevens

Thuis in Nissewaard geeft jouw gegevens alleen aan andere organisaties of personen met jouw toestemming. Wij delen persoonsgegevens zonder toestemming, als het nodig is omdat er iemand in zeer ernstig gevaar komt of misschien zelfs in levensgevaar komt.

Registratie van de gegevens

Het gemeenschappelijke registratiesysteem van Thuis in Nissewaard is in beheer bij gemeente Nissewaard. Medewerkers van de volgende organisaties werken samen in dit systeem:

 • Gemeente Nissewaard
 • Kwadraad
 • MEE Plus
 • Stichting Welzijn Ouderen (SWO)

Deze partijen werken vanuit Thuis in Nissewaard nauw samen om tot goede onderlinge afstemming te komen. Hiervoor verwerken ze jouw gegevens en slaan deze op in een gemeenschappelijk registratiesysteem.

Technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens

Gemeente Nissewaard beheert de technische omgeving voor de registratie. Hiervoor neemt gemeente Nissewaard  noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten onder meer het volgende:

 • Inbreng van het systeem door de gemeente.
 • Verwerkersovereenkomst met de leverancier waarin privacyafspraken zijn geregeld.
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging.
 • Bijhouden wie toegang heeft (gehad) tot je gegevens.
 • Geheimhoudingsverplichting. Alle betrokken professionals zijn op grond van de beroepscode gebonden aan een geheimhoudingsverplichting of hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Recht op inzage, aanpassing, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens

 • Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens. Wil je hier gebruik van maken? Geef dit dan aan bij de medewerker met wie je contact hebt. Hij of zij geeft aan wat je hiervoor moet doen.
 • Als je vindt dat sommige persoonsgegevens niet goed zijn en je deze wilt aanpassen, verwijderen of de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk wil stopzetten overleg dit dan met de betreffende medewerker.
 • Bij het uitoefenen van je rechten kan het zijn dat we je om een legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) vragen. Dit gebeurt om te voorkomen dat iemand anders jouw gegevens inziet. Legitimatie gebeurt persoonlijk of via beeldbellen. Stuur in geen geval een kopie legitimatie naar ons op.

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem je via de mail contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Nissewaard: fg@nissewaard.nl.

Ook kun je bij klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens na contact met de FG je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact

Het postadres voor Thuis in Nissewaard is:
Thuis in Nissewaard
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

Een zwakke plek in het ICT-systeem van Thuis in Nissewaard kan je via onderstaande knop melden aan de Chief information security officer (CISO) van de gemeente Nissewaard. Meld de kwetsbaarheid voordat je dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan Thuis in Nissewaard eerst maatregelen treffen. Dit heet Coordinated Vulnerability Disclosure. Thuis in Nissewaard vindt de veiligheid van deze website heel belangrijk. Wij scannen en testen de website regelmatig om zwakke plekken te vinden. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is ontstaan. Heb je een zwakke plek gevonden op www.thuisinnissewaard.nl? Laat het ons in elk geval weten, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen. We werken graag samen om de veiligheid van onze website te verbeteren. Wij nemen jouw melding altijd serieus en onderzoeken elk vermoeden van een kwetsbaarheid.

Kwetsbaarheid melden

Waar moet je aan denken bij het melden?

Als je een melding doet van een kwetsbaarheid in ons ICT-systeem, denk dan aan de volgende zaken:

 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren. Zo kunnen we het probleem zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij ingewikkeldere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Laat contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) achter zodat we contact op kunnen nemen.
 • Doe de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid.
 • Deel de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen totdat het is opgelost.
 • Ga verantwoordelijk om met de kennis over het beveiligingsprobleem. Verricht geen handelingen die verder gaan dan wat nodig is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
 • Voldoe je bij jouw melding aan deze voorwaarden? Dan verbindt de gemeente Nissewaard geen juridische consequenties aan de melding.

Maak geen misbruik van een zwakke plek in een ICT-systeem

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Bijvoorbeeld door:

 • malware te plaatsen;
 • gegevens in een systeem te kopiëren, wijzigen of verwijderen (een alternatief hiervoor is een directory listing maken van een systeem);
 • veranderingen aan te brengen in het systeem;
 • herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
 • gebruik te maken van het zogeheten ‘bruteforcen’ van toegang tot systemen;
 • gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.

Wat doen we na jouw melding?

Heb je een melding gedaan van een zwakke plek in een ICT-systeem? We behandelen deze melding als volgt:

 • We houden je als melder op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • We lossen het beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. We zullen samen met jou bepalen of en hoe over het gemelde probleem wordt bericht. Berichtgeving vindt pas plaats nadat het probleem is opgelost.
 • We behandelen jouw melding vertrouwelijk. We delen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van jou met derden. Behalve als dit wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht is. We kunnen, als je dat wilt, jouw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.