In gemeente Nissewaard is een lokaal sport- en beweegakkoord getekend. In dit sportakkoord hebben we afspraken gemaakt over onze ambities op het gebied van sport- en bewegen in onze gemeente. Heb jij een idee dat bijdraagt aan één van onderstaande thema's? Dan kan je vanuit het sportakkoord financiële middelen krijgen om dit plan uit te voeren! 

Jouw plan kan een concrete aanpassing van je sportaanbod of doelgroep zijn, maar kan ook een training of cursus zijn die nodig is om je bestaande aanbod te verbeteren of uit te breiden. 

Meteen jouw aanvraag insturen?

Dat kan via onderstaande button. Na het invullen van het aanvraagformulier nemen wij contact met je op om de verdere stappen te bespreken. 

Start jouw aanvraag

Wat kan er met het sportakkoord?

Het sportakkoord werkt met zes thema's aan het versterken van het sportaanbod in Nissewaard. Heeft jouw vereniging een idee dat bijdraagt aan één van deze zes thema's? Dan kan je in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het sportakkoord. 

De zes thema's

Inclusie en diversiteit

Iedereen kan meedoen in de sport. We bouwen aan plekken waar sporters zich welkom en thuis voelen, zodat iedereen met plezier kan sporten. Jouw idee draagt bij aan het verlagen van drempels, zodat het voor mensen makkelijker wordt om met het sportaanbod mee te doen.

Heb jij plannen om specifiek aanbod op te (laten) zetten voor mensen met een beperking, migratieachtergrond of bijvoorbeeld ouderen? Of wil je jouw trainers en vrijwilligers cursussen aanbieden om met verschillende vormen van diversiteit om te gaan? Die ideeën passen binnen dit thema.

Sociaal veilige sport

Iedereen voelt zich fijn en veilig op de club. We zetten in op een goede sfeer en een sportklimaat waar elke sporter de vrijheid voelt om zichzelf te zijn.

Gaat jouw plan over het tegengaan van discriminatie en uitsluiting, het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag of het verbeteren van de processen rondom VOGs, gedragscodes of vertrouwenspersonen? Of wil je aan de slag met de cultuur op jouw club? Dat valt onder dit thema.

Vitale sportaanbieders

We willen vitale verenigingen. Dit thema gaat over alles wat jouw vereniging nodig heeft om op een fi jne, gezonde manier te opereren. Dat betekent dat je voldoende vrijwilligers, een volledig bestuur en een gezonde bedrijfsvoering, begroting en accommodatie hebt.

Wil jouw vereniging aan de slag om op lange termijn vitaal te blijven met bijvoorbeeld cursussen op het gebied van vrijwilligersmanagement, financiën, bedrijfsvoering of ledenbehoud? Die plannen horen bij dit thema.

Vaardig in bewegen

Een leven lang sport- en beweegplezier begint bij de jeugd. Het stimuleren van nul- tot achttienjarigen om in beweging te komen en te blijven is prioriteit. Door onze kinderen op te laten groeien met het bewustzijn dat bewegen vanzelfsprekend is, zullen zij deze sportieve houding de rest van hun leven meenemen. Dat gebeurt niet alleen op de sportclub, maar ook buiten op straat en in gymlessen op school.

Gaan jouw ideeën over baby-peutersport, het in beweging brengen van jongeren, het ontwikkelen van motorische vaardigheden bij kinderen of over ander aanbod voor jeugd? Dan ben je binnen dit thema op de goede plek.

Ruimte voor sport en bewegen

Het sportklimaat verandert. Inwoners hebben een veranderende sportbehoefte. Als sportaanbieder heb je een creatieve houding nodig om daarin mee te kunnen bewegen. De buitenruimte komt hierin ook in beeld: inwoners willen wisselende sporten uitoefenen op flexibele tijden. Binnen dit thema willen we zowel het georganiseerde als het ongeorganiseerde aanbod toekomstbestendig maken.

Gaan jouw ideeën over het versterken van een beweegvriendelijke leefomgeving? Heb jij een kleine aanpassing op het oog die grote impact kan maken, zoals een muurschildering van een voetbaldoel of een sportattribuut in de buitenruimte? Dat past binnen dit thema. 

Maatschappelijke waarde van topsport

Topsport inspireert! Daarom is het belangrijk om samen te werken met (potentiële) topsporters uit onze gemeente. Als ambassadeur van de (eigen) sport kan een topsporter andere sporters en niet-sporters inspireren om te beginnen met bewegen of een hoger niveau te willen bereiken. Topsporters onderling kunnen kennis en ervaring delen binnen dit thema. Ook kunnen verenigingen faciliteiten ter beschikking stellen aan topsporters.

Draagt jouw idee bij aan inspiratie binnen de sport? Wil een talent van jouw club clinics geven op scholen of lokale sportveldjes? Dit thema geeft daar de ruimte voor.

Hoe werkt het sportakkoord?

Stap 1: Jij vertelt ons jouw idee. 

Via de knop onderaan stuur je ons jouw aanvraag op en leg je jouw idee aan ons uit. Het liefst zo uitgebreid mogelijk. Wij krijgen deze binnen en lezen hem door. 

Stap 2: Wij nemen contact met je op. 

Naar aanleiding van jouw idee komen we bij je op de lijn. We praten over je plannen: wat wil je precies en hoe kunnen we je bij je aanvraag ondersteunen? Wat heb je ervoor nodig om hier een succes van te maken? 

Stap 3: Jouw idee wordt besproken in het Sportplatform. 

Het sportplatform is de klankbordgroep waarin vertegenwoordigers zitten vanuit sportverenigingen, onderwijs en onze zorg- en welzijnspartners. In dit platform worden onder andere de aanvragen binnen het sportakkoord besproken. Het platform brengt advies uit over de aanvragen. Centrale vraag die daarin beantwoord word is: draagt het voldoende bij op het aangevraagde thema? Is de investering het waard ten opzichte van de impact?

Stuur je jouw aanvraag in voor 6 juni? Dan wordt deze besproken tijdens het sportplatformoverleg op 20 juni.

Stuur je jouw aanvraag in tussen 14 juni en 12 september? Dan wordt deze besproken tijdens het sportplatformoverleg op 26 september. 

Stuur je jouw aanvraag in tussen 13 september en 14 november? Dan wordt deze besproken tijdens het sportplatformoverleg op 28 november. 

Wees dus op tijd! 

Stap 4: Wij laten je weten wat het Sportplatform heeft besloten. 

Als het Sportplatform een beslissing heeft gemaakt, geven zij dit advies door aan de gemeente. Zij bekijkt of de aanvraag ook praktisch uitvoerbaar is en geeft een eindoordeel. Kort na de platformbijeenkomst nemen wij contact met je op om de status van je aanvraag te bespreken.

Stap 5: Jij kan je idee gaan uitvoeren!

Als alle stappen goed doorlopen zijn en wij, het Sportplatform en jijzelf tevreden zijn, dan is het tijd voor het leukste gedeelte: het uitvoeren van jouw idee. 

Start jouw aanvraag

Meer informatie

Meer informatie over het Sportakkoord vind je op www.sportakkoord.nl(externe link)