Stichting Welzijn Ouderen (SWO)

De SWO is een welzijnsinstelling voor senioren uit Nissewaard. Zie zien het als hun taak om een actieve bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid, gezondheid en het welbevinden van seniore inwoners. Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, ze kunnen meedoen, er bij horen en gezien worden. In de levensloopbenadering komen deze behoeften allemaal aan de orde. Vandaar dat het werk, de diensten en activiteiten van de SWO op de levensloopbenadering zijn afgestemd.