Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen voor verwijzers.

Hoe kan ik aanmelden of doorverwijzen?

Aanmelden of doorverwijzen doe je met het ‘aanmeldformulier voor verwijzers’. Dit formulier is bedoeld voor zorgverleners en vrijwilligersorganisaties die alle benodigde informatie een op een kunnen uitvragen bij de inwoner in kwestie. Voor overige organisaties geldt dat zij voor het aanmelden van een inwoner kunnen bellen met Thuis in Nissewaard via 0800 1417.

Krijg ik een terugkoppeling na mijn verwijzing?

Van iedere aanmelding of doorverwijzing ontvang je een ontvangstmelding. Professionele zorgverleners krijgen inhoudelijke terugkoppeling (als dit nodig is). Andere verwijzers kunnen procesmatige terugkoppeling ontvangen als zij dit willen en als de privacyregels dit toelaten.

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier?

Dit kan je op verschillende manieren aanvragen. Telefonisch via 0800 1417, via e-mail info@thuisinnissewaard.nl of via de contactpagina op de website.

Als ik mijn cliënt of patiënt doorverwijs naar Thuis in Nissewaard, hoe snel helpen jullie dan?

Het streven is om binnen twee weken een persoonlijk gesprek te hebben met een van de professionals van Thuis in Nissewaard. Dat kan bij de inwoner thuis of in de buurt.

Zijn er kosten verbonden aan doorverwijzen?

Aan het doorverwijzen of het persoonlijk gesprek zijn geen kosten verbonden.

Wat is de expertise van de medewerkers bij Thuis in Nissewaard?

Veel telefoonmedewerkers hebben jarenlange ervaring opgedaan in het KlantContactCentrum van de gemeente. Zij kennen alle ‘ins en outs’ van de verschillende afdelingen. Ze zijn bekend met de diensten en producten van de gemeente. En ze kennen het aanbod van het CJG, JOZ, Kwadraad, MEE Plus, Pameijer en SWO. Soms kunnen de telefoonmedewerkers de vraag van een inwoner niet meteen beantwoorden of het probleem oplossen. Dan plannen zij een persoonlijk gesprek in voor de inwoner met een professional van Thuis in Nissewaard. Ook zij hebben ruime ervaring in hun werkveld.

Zijn er wijkteams voor de persoonlijke gesprekken?

Nee. Er zijn geen wijkteams in Nissewaard. Het persoonlijke gesprek met cliënten of patiënten is met een medewerker van Kwadraad, MEE Plus of SWO. Thuis in Nissewaard werkt in heel Nissewaard en is niet aan een wijk gebonden. 

Hoe kan ik Thuis in Nissewaard onder de aandacht brengen?

Dat is mogelijk door de folder van Thuis in Nissewaard aan te bieden en bijvoorbeeld gebruik te maken van informatie voor het wachtkamerinformatiesysteem. Wil je hier meer over weten? Stuur dan een mail naar de communicatieadviseur via redactie@thuisinnissewaard.nl.