Het aanbod

De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende en preventieve hulp binnen drie taakgebieden. 

  • Schoolondersteuning: met leerkrachten meedenken in de ontwikkeling van het kind.
  • Hulpverlening aan ouders en kinderen: lichte vormen van psychosociale hulp, ondersteuning en advies. In de vorm van een aantal gesprekken met ouders en kindgesprekken op school.
  • Toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg zal in samenwerking met het  JOT gebeuren.

Groepen voor kinderen met gescheiden ouders

Sociale vaardigheden trainigen

Contactgegevens

Website
https://www.kwadraad.nl/ (externe link)
Telefoonnummer
088-9004000
Locatie
Hoogwerfsingel 2
3202 SP Spijkenisse NL